www.nok.pl

:: Misja NOK
Artykuł dodany przez: adam (2006-03-18 20:13:05)

Misją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest propagowanie szeroko rozumianej
kultury, wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej społeczności gminy,oraz edukacja w dziedzinie kultury i sztuki. Misja realizowana jest poprzez organizowanie zajęć tematycznych, warsztatów, wyjazdów (do teatrów, galerii) a także przez organizowanie różnego rodzaju przeglądów, konkursów, spotkań, cyklicznych wydarzeń artystycznych. Nadarzyński Ośrodek Kultury działa na polach: plastyki, filmu, teatru, tańca, literatury, edukacji kulturalnej i kulturalno-społecznej. Oferta dla dzieci i młodzieży, w tym oferta wychowania przez sztukę, oparta jest na

formach edukacji wykorzystujących nowe technologie i sztukę najnowszą.

Nadarzyński Ośrodek Kultury jest nowoczesną instytucją kultury, pozbawioną "patyny lat minionych" z ciekawą ofertą programową. Cykle: "Teatrzyk w walizce", "Czym Skorupka za młodu.", czy "Kino nokowe", spotkania z ludźmi teatru i filmu, koncerty jazzowe, monodramy i programy kabaretowe to tylko kilka przykładów z szerokiego spektrum propozycji NOK.

Działalność Ośrodka zauważają i doceniają nie tylko mieszkańcy naszej gminy,ale również gmin ościennych - biorą udział w imprezach proponowanych przez Ośrodek a ich dzieci uczestniczą w zajęciach tematycznych.

W ciągu ostatnich lat Ośrodek "dorobił się" własnej, stałej publiczności, jest dynamiczną instytucją, która w ciągu 10 lat działalności zapracowała na opinię twórczego miejsca, oddziałującego na społeczność, miejsca wielu przedsięwzięć i imprez na wysokim poziomie wykonawczym, o nieprzemijających wartościach i walorach.

Działalność Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury finansowana jest głównie z budżetu Gminy.
adres tego artykułu: www.nok.pl/articles.php?id=2