www.nok.pl

:: Informacja
Wiadomość dodana przez: michal (2014-11-15 17:27:50)

Z radością informujemy, że w dniu 4 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych złożonych w ramach konkursu otwartego Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W związku z powyższym, dzięki staraniom Urzędu Gminy Nadarzyn NOK otrzyma 497.524,81 zł dofinansowania ze środków unijnych na projekt: „Modernizacja zabytkowego budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”.

Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: konserwację zabytkowego budynku i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym okotarowanie sceny i montaż widowni. Otrzymana kwota dotacji stanowi 85% całość, 15%, to wkład własny ze środków Gminy Nadarzyn.

Pani Katarzynie Dombskiej - inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych UG serdecznie dziękujemy za opracowanie wniosku aplikacyjnego.
adres tej wiadomości: www.nok.pl/news.php?id=3346