www.nok.pl

:: Wieczór teatralny
Wiadomość dodana przez: michal (2015-09-26 06:37:08)DYPLOMACJA
na podstawie opowiadania A. P. Czechowa Dyplomata
tłumaczenie: Jan Brzechwa
adaptacja tekstu: Artur Jasiński

JUBILEUSZ
jednoaktówka A. P. Czechowa
tłumaczenie: Artur Sandauer

Machina rządzenia, biurokracja i świat urzędów opisywana w opowiadaniach i sztukach Czechowa zdominowały życie człowieka. Pisarz, który był tak świetnym obserwatorem życia codziennego carskiej Rosji fotografował rzeczywistość zwykłych ludzi. To opisywanie świata i pozostawienie odbiorcy osądu jest zabiegiem na wskroś nowoczesnym. Twórca realizmu spraw najprostszych w genialny sposób równoprawnie traktował rzeczy błahe i wielkie jednocześnie unikając moralizowania. Pointa, która przeważnie jest gorzka, a nierzadko tragiczna nie daje nam odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Pozornie zabawne perypetie bohaterów wplecione w realizm rosyjskiej rzeczywistości w dziwny sposób zaczynają „dotykać” nas i sprawiają, że odkładając książkę, czy też wracając z teatru mamy przeświadczenie, że przeżyliśmy coś co jest nam bardzo bliskie .adres tej wiadomości: www.nok.pl/news.php?id=3507